Stolarstwo w Polsce podczas II wojny światowej było ważnym sektorem gospodarki, mimo ogromnych trudności i ograniczeń spowodowanych okupacją niemiecką i radziecką. Wojna przyniosła zniszczenie wielu zakładów pracy, surowcowych baz drewna oraz infrastruktury, co znacząco wpłynęło na produkcję stolarską. Niemniej jednak, w obliczu tych wyzwań, stolarstwo nadal funkcjonowało, dostosowując się do panujących warunków.

Pod niemiecką okupacją, szczególnie na terenach włączonych do Rzeszy, polskie zakłady stolarskie były często przejmowane przez Niemców lub zmuszane do pracy na rzecz okupanta. W Generalnym Gubernatorstwie produkcja stolarska była nieco mniej ograniczona, ale nadal podlegała ścisłej kontroli i wymogom niemieckich władz okupacyjnych. Wiele zakładów musiało przestawić się na produkcję na potrzeby wojenne, takie jak skrzynie amunicyjne, elementy konstrukcyjne do budowy umocnień, a także naprawa i produkcja mebli dla Niemców.

Mimo to, polscy stolarze często angażowali się w działalność podziemną, wykorzystując swoje umiejętności i warsztaty do wsparcia ruchu oporu. Produkcja „na lewo”, czyli nielegalna produkcja mebli i innych przedmiotów z drewna dla potrzeb lokalnych społeczności, była powszechna, choć ryzykowna. Warsztaty stolarskie służyły również jako miejsca spotkań konspiratorów, a nawet ukrycia ludzi poszukiwanych przez Gestapo.

Zasoby surowcowe były ograniczone, co zmuszało stolarzy do kreatywności w wykorzystaniu dostępnego materiału. Drewno było często pozyskiwane z nielegalnych źródeł lub z demontażu zniszczonych budynków. W warunkach wojennych popularnością cieszyły się meble wielofunkcyjne i składane, które można było łatwo transportować lub ukryć.

Po wojnie, polskie stolarstwo musiało stawić czoła kolejnym wyzwaniom związanym z odbudową kraju i przemysłu. Wiele zakładów stolarskich zostało zniszczonych lub uszkodzonych, a infrastruktura i bazę surowcową trzeba było odbudowywać niemal od podstaw. Pomimo tych trudności, sektor stolarski odegrał znaczącą rolę w procesie odbudowy, dostarczając niezbędnych mebli i elementów konstrukcyjnych dla potrzeb odbudowywanych miast i domów.

Podsumowując, stolarstwo w Polsce podczas II wojny światowej było sektorem, który mimo wielu ograniczeń i trudności, potrafił dostosować się do warunków wojennych, wspierając zarówno codzienne potrzeby ludności, jak i działalność oporu. Po wojnie, stało się fundamentem odbudowy kraju.